Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam F Schmitter
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ze zijn er regelmatig op tweedehands-plaatsen te vinden, de set-top boxen van de verschillende telecom aanbieders. Terwijl ze allemaal alleen in bruikleen gegeven werden en dus bij beëindiging of omruil weer terug naar de KPN's en Ziggo's etc. moesten. Met een begeleidend brief en kostenloze retourbox. Een beleid dat echter niet streng gehandhaafd wordt. - En zulke telecom-bedrijven zullen straks de verantwoordelijkheid nemen voor een privacy-schendende en onuitgerijpte techniek als G5? Nee dus.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht