Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr. M.M.L. van der Heijden
Plaats Houten
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik zou graag eerlijke communicatie zien met de burger over de gezondheidsrisico's van 5G. Brussel wijst de normering van de ICNIRP af. De Nederlandse stralingslimiet is tien maal ruimer dan de Brusselse norm en is daarmee de hoogste ter wereld.

Waarop is de normering van de ICNIRP gebaseerd?

Een plastic kop met zout water is gedurende korte tijd bestraald, de thermische opwarming gemeten.

De biologische effecten, (celstructuren, celwijzigingen) zijn niet waar te nemen op plastic. Terwijl zeer lichte straling lekkage van de bloed-hersenbarrière veroorzaakt.
De mogelijkheden van lichte straling om medicijnen in de hersenen te krijgen worden als veelbelovend beschouwd
Onbedoelde lekkage door blootstelling aan straling heeft hersengerelateerde klachten als gevolg.

Ik wil dat er serieuze onafhankelijke gezondheidsonderzoeken worden gedaan voordat er überhaupt iets van 5G ingevoerd wordt. U wordt als volksvertegenwoordigers verondersteld de volksgezondheid te waarborgen. 249 erkende wetenschappers wereldwijd maken zich grote zorgen a.d.h.v. vele onderzoeken naar 2-3- en 4G die gezondheidsrisico's laten zien. Dit wordt genegeerd!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht