Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam K Bezoen
Plaats Arnhem
Datum 10 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil dat er eerst meer onderzoek komt naar deze straling. Wat voor gevolgen heeft dit voor mens en natuur? En wat komt er straks na 5G dan? Wanneer houdt het op? Is het allemaal nodig om meer data sneller te verwerken? Als kind had ik geen mobiel en kon ik me prima redden zonder. Ik wil eerst uitgebreid onderzoek naar de gevolgen ervan en niet dat de overheid alleen kijkt naar de financiële opbrengt wat het hun levert.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht