Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam C.W.G Rompa
Plaats Dongen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil u laten weten dat ik tegen het uitrollen van 5G ben. Er zijn vele onderzoeken die tezamen de vraag doen rijzen hoe bizar het zou zijn wanneer we dit zomaar laten gebeuren ? Heel bizar in mijn ogen. Laat de overheid en de telecombedrijven eerst eens ondubbelzinnig aantonen dat onze gezondheid niet nog meer bedreigd wordt dan nu al gebeurt met het huidige stralingsniveau. En dan graag in een onderzoeksopzet die mede door de kritische groeperingen wordt geïnspireerd en ondersteund. We weten immers dat de financierders en belanghebbenden een onmiskenbaar sturende rol hebben in de uitkomst van onderzoeken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht