Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam lotus uitvaartverzorging en -begeleiding (n j dijkema)
Plaats thesinge
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Alle acties ter voorbereiding van implementeren 5G moeten per direct stoppen. Geen 5G, er zijn voldoende nadelen bekend, ook van andere stralingsbronnen waarmee de overheid enorme risico's neemt mbt de volksgezondheid. Vertrouwen in overheid is tot 0-punt gedaald. Hopelijk wordt hiermee ingezien dat dingen anders moeten. Succes met creatief denken ten bate van de mensheid!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht