Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Natuurlijk Gezond (mevr. EA van Dalen)
Plaats Schiedam
Datum 12 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Dit is weer een goed voorbeeld van een prestigieus project wat uiteindelijk niets toevoegt. Alles bestaat al! Ga eerst eens aan de slag met alles veilig maken inplaats van snel, sneller, snelst! Een woord zonder inhoud! Dat bomen moeten wijken voor een prestigieus project zegt genoeg over hoe dom mensen zijn. Zonder bomen houd de wereld op te bestaan!
Het is nu al bekend dat de Planeet verstoord wordt door straling. en dat mensen gezondheidsklachten hebben omdat alles in de leefomgeving verstoord wordt door straling. Genoeg bewijs voor handen. Het echte bewijs zien we pas na jaren. Ik vergelijk het met roken. Daarvan werd ook gezegd dat het geen kwaad kon. We weten nu allemaal beter.!!! De Christelijke Partijen zouden ook beter moeten weten! Dit kan nooit de bedoeling geweest zijn van Onze Lieve Heer, jullie brengen op deze manier zijn werk in twijfel en om zeep. Ik wil dat de Overheid hun plicht van verantwoordelijkheid nakomen voor mijn nageslacht!! En daar voegt dit project niets aan toe!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht