Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R. Spees
Plaats Laren
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vind het onmenselijk en onterecht dat gemeenten en anderen verplicht worden om 5G uit te rollen of te installeren! 5G Is schadelijk gebleken en we worden op deze manier allemaal als proefkonijn gebruikt! Dit kan echt niet zomaar gebeuren.
5G verplichten op welke manier dan ook is hoe dan ook een beslissing die de gehele mensheid ten gronde zou kunnen richten. Voornamelijk door de straling die schadelijk is voor mens en dier. Ook om de bomenkap die hiervoor nodig is. Kortom. Dit is een voorstel dat in de prullenbak moet.