Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Vg (Drs ing jg vgils)
Plaats Rotterdam
Datum 31 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Kritiek.
Aan kritische belangengroepen is niets gevraagd.
De gezondheidsschade is niet in kaart gebracht.
(Wel heel eenzijdig door alleen naar opwarming te kijken die nauwelijks van belang is.
Milieuschade is niet in kaart gebracht.
Een utopie wordt voorgespiegeld terwijl het een dystopie wordt.
Zeer eenzijdig en onnadenkend alleen in het voordeel van de telecom industrie.
Mvgr Jan v Gils
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht