Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T Mank
Plaats Wassenaar
Datum 13 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb prima internet verbinding via de kabel en via 4G netwerken en heb geen enkele behoefte aan 5G. Daarnaast maak ik me grote zorgen over invoering van deze technologie, zonder dat er een gedegen onafhakelijk onderzoek is uitgevoerd naar de gezondheids risico's en/of de invloed van 5G straling op flora en fauna. Tot slot is het in mijn beleving ongehoord dat deze ingrijpende trasformatieve technologie compleet zonder democratische controlle of brede maatschappelijke discussie aan ons wordt gedicteerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht