Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam CWJM van Oers
Plaats Esbeek
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste heer/mevrouw,
De uitrol van 5G is in volle gang. Te weinig aandacht is er voor de gezondheidsrisico's die hier mee samen hangen. Het kabinet verschuilt zich achter Europese stralingsnormen en doet hiermee af aan gezondheidsrisico's. De discussie loopt verkeerd om. De vraag zou niet moeten zijn of de komst van 5G schadelijk is, maar of het gezond is voor ons.

Bij deze wil ik het kabinet, de gezondheidsraad en alle verantwoordelijke personen en instanties aansprakelijk stellen voor
het bagatelliseren van de gezondheidsrisico's en daarmee voor de gezondheidsschade die burgers van hun land en gemeente gaan oplopen.


Natuurlijk ben ik niet tegen vooruitgang en zie ik dat ontwikkelingen in technologie ons als mens kunnen helpen. Laten we ruim de tijd nemen op deze ontwikkeling op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden en pro-actief zijn in het afdekken van risico's aan de voorkant. Er zijn ruim voldoende toepassingen voorhanden die gevolgen van straling kunnen neutraliseren. Door toepassing structureel binnen de maatschappij van deze ontstoorders, kan een hoop ellende voorkomen worden.

Corné van Oers - Esbeek
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht