Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Pieter Prior
Plaats Ede
Datum 31 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben er zeer bezorgd over dat G5 diverse vergaande gevolgen voor de gezondheid van alle burgers zal hebben, zo veel is met diverse hoogstaande studies reeds aangegeven. Dit impact is zodanig dat de overheid - die alle burgers beschermd - passend en uiterst actief haar bevoegdheden dient te gebruiken. Bij G5 is het vooraf bekend dat G5 een scala aan schade zal geven en dat gegeven dwingt m.i. een volgorde af: eerst de mogelijke schade (neutraal) bepalen en pas dan (eventueel) strikte toelating, op een wijze dat de overheid, maar niet gedelegeerd, de uitvoering van G5 onder controle heeft en houdt in het belang van alle burgers (ambtenaren en ondernemers inbegrepen). Kies was goed voor het land is. "Ondernemen is prima, maar er zijn - als het over de algemene gezondheid van mens, dieren en natuur gaat - zijn grenzen te stellen." De overheid beschermt, grote dank !
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht