Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam AA Bebingh
Plaats Vries
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Bij deze wil ik u laten weten dat ik tegen het uitrollen van het 5G netwerk in Nederland ben omdat ik niet als proefkonijn gebruikt wil worden door de Telecomindustrie. Het is o.a. de taak van de regering om er voor te zorgen dat de Code van Neurenberg gerespecteerd en toegepast wordt op haar burgers. Het uitrollen van 5G is in strijd met de Code van Neurenberg!
Op alle 10 punten van de Code van Neurenberg zal de Nederlandse regering in overtreding zijn als zij het wetsvoorstel implementatie Telecomcode aanneemt.
Er zijn voldoende wetenschappelijke studies gedaan, die aantonen dat de veel lagere 2G, 3G en 4G straling al zorgt voor gezondheidsrisico's voor mens en dier. 5G is 100 maal sterker dan het huidige 4G! De gevolgen van 5G zijn niet te overzien en vandaar dat het uitrollen ervan als experiment gezien moet worden. In mijn ogen is dit ethisch onverantwoord!
Daarnaast is er nog het voorzorgsprincipe waarin gesteld wordt dat als een ingreep ernstige of onomkeerbare schade aan de samenleving of het milieu kan veroorzaken de bewijslast vervolgens ligt bij de voorstanders van de ingreep/beleidsmaatregel. Zeker als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade.
Daarom: zeg NEE tegen 5G!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht