Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam privé persoon (de categorie die de overheid hierbij altijd negeert) (E. Lange)
Plaats Hilversum
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Overal moet verplicht een bekabelde verbindingsmogelijkheid aanwezig zijn en alle draadloze functies moeten uit kunnen. Een optie waar geen enkele draadloze verbinding mogelijk is moet ook verplicht aangeboden worden.
Het overige wat u vraagt is bijzaak, u moet deze hoofdzaak benoemen. Straling is schadelijk. Voorzorgprincipe hanteren.

Bijlage