Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegarijp
Datum 16 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Kern van een (tele)communicatienetwerk is het verzenden en ontvangen van berichten. Mijns inziens dient voor elk verzonden bericht te worden betaald.
Het maakt niet uit of het een sms, whatsapp, e-mail, facebookbericht of een betaling via het netwerk is: het zijn allemaal berichten.

Het Nederlandse Parlement heeft op 26 oktober 1988 bij de Wet Verzelfstandiging PTT ingestemd met een wijziging van de definitie van het begrip 'brieven', waardoor het woord 'berichten' uit de definitie is gehaald en heeft het Parlement tevens verzuimd art. 55 van het Handvest van de Verenigde Naties bij de besluitvorming te betrekken.