Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Judith Jobse Music (Mevrouw J Jobse)
Plaats Culemborg
Datum 18 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Gemeenten verplichten bij te dragen aan de uitrol van 5G-technologie (die niet getest is op veiligheid voor mens, dier en natuur) is ondemocratisch. Je grijpt in in de directe woonomgeving van burgers en die moeten het recht behouden daar invloed op uit te kunnen oefenen. Ze moeten 5G nabij hun woning kunnen weigeren bijvoorbeeld omdat ze het niet goed onderzocht vinden, omdat ze het wetenschappelijke bewijs dat 2G, 3G en 4G biologische effecten kan veroorzaken overtuigend vinden of omdat ze gezondheidsklachten ondervinden van straling, zoals ik. Ik ben ZZP'er en heb met de huidige stralingsbelasting al moeite om alle ballen hoog te houden. Als 5G in mijn directe leefomgeving komt is het voor mij waarschijnlijk einde verhaal van mijn business en zal het mijn kwaliteit van leven zeer negatief beinvloeden. Mijn speelruimte is door alle G's, wifi, bluetooth, smartphones al behoorlijk ingeperkt. 5G moet eerst verder onderzocht zijn en er moet bewijs zijn dat het veilig is. Afwezigheid van bewijs (door te weinig onderzoek) is geen bewijs van afwezigheid. De overheid heeft een zorgplicht en mag geen misbruik maken van wetenschappelijke onzekerheid en heeft burgers te beschermen. Dus graag zou ik willen weten hoe de overheid gaat borgen dat ik als elektrogevoelige burger kan blijven functioneren in de maatschappij en mijn directe woonomgeving stralingsarm blijft. De mantra ' het is niet bewezen dat' is allang achterhaald. Ook EHS verdient in Nederland erkenning, net zoals bv in Zweden. Zolang een probleem ontkent wordt hoef je ook geen zorg te dragen voor een oplossing. Maar de ontkenningsfase zijn we al lang voorbij, dus kom maar op met de oplossing in jullie telecomwet voor mensen zoals ik.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht