Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam VitaNina (N. van der Burgt)
Plaats Uden
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De reacties spreken voor zich en er is maar 1 conclusie te trekken: géén 5G, onder geen enkele omstandigheden! We accepteren niet dat de overheid besluiten neemt op basis van belangen van telecombedrijven (die overigens op hun beurt een hele andere agenda dienen dan ons wordt voorgehouden).
Een reële afspiegeling van de Nederlandse bevolking is het hier nagenoeg unaniem over eens en de overheid heeft dit hoe dan ook te respecteren. En ook een aantal gemeenten zijn hier heel duidelijk over en wensen hier niet aan mee te werken.

Laat dit een hele duidelijke boodschap zijn aan beleidsmakers- en uitvoerders. En mag Nederland als voorbeeld dienen voor andere landen door te laten zien dat we de gezondheid en welzijn van mens, dier en milieu vooropstellen, boven alles, altijd!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht