Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dieter K. Hammer
Plaats Hulshorst
Datum 7 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vind deze consultatie een farce omdat uit de bevraging niet duidelijk blijkt dat het om het uitrollen van 5G gaat en alleen de belangen van telecomaanbieders aan de orde komen. De belangen van burgers, zoals hun gezondheid spelen kennelijk geen rol. Ik vind dit een voorbeeld van een eenzijdige campagne van een onbetrouwbare overheid.
1. Het gaat uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet betrokken; er is dus geen sprake van een voorafgaande belangenafweging. Kennelijk vindt economische zaken dat andere manisteries niets te vertellen hebben.
2. Wetenschappelijk onderzoek over gezondheidlijke schade wordt genegeerd.
3. Het uitrollen van 5G gaat gegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in: zij pleiten voor een moratorium
5. Het voorzorgsprincipe wordt in acht genomen.
6. De onderzoeksbrief RIVM Bilthoven 2015 wordt in acht genomen.
7. Dit is in strijd met de NL grondwet, artikel 11 'recht op onaantastbaarheid van het lichaam', maar dat intereseert een eenzijdig op economische groei gerechte overheid natuurlijk niet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht