Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs babette de Haan
Plaats Bears
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte regering,
Graag wil ik uw aandacht voor het volgende.

“ We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.” https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Een Nederlandse Petitie heeft meer dan 15.000 handtekeningen en een Poll wees uit dat 95% van de Nederlanders geen idee heeft wat 5G inhoud, maar als het gezondheidsschade oplevert, extra nieuwe nutteloze gadgets en heel veel extra zenders op straat, er geen interesse in heeft.
https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/handtekeningen/"

Ik hoop dat de regering zich hier goed in verdiept en haar burgers vraagt of ze interesse hebben in 5g. Persoonlijk ben ik er tegen.

met vriendelijke groet,
Babette de Haan
Bears Friesland
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht