Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Alice Lentjes
Plaats Zwinderen
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Er zijn al veel reacties geschreven vooral ook van mensen die nu al klachten krijgen van alle elektromagnetische velden voor draadloos communiceren.
Net zoals ik. U heeft het over veiligheid: maar hoe veilig is 5G voor onze gezondheid? Daar is nauwelijks onderzoek naar gedaan! Hier dient het voorzorgsprincipe gehanteerd te worden, dat ook gehanteerd had moeten worden bij 3G en 4G. Er zijn toch intussen voldoende aanwijzingen en onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn bij blootstelling ver onder de norm die de overheid hanteert. Dat er dan weer een tegenonderzoek komt van telecomland, anders opgezet zodat het minder effecten laat zien, mag niet de reden zijn dat u nauwelijks aandacht besteed aan al die mensen die ziek worden van alle straling. Hun huis moeten afschermen, vluchten naar het buitenland, nergens meer heen kunnen. Die groep mensen bestaat, hou daar eens rekening mee. Zorg voor stralingsarme gebieden, en overheidsgebouwen. Ziekenhuizen, gemeentehuizen. Al die mensen kunnen nergens meer heen. Waarom houdt u daar geen rekening mee?