Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.A. van Pagee
Plaats Rotterdam
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Bij deze wil ik mij als burger uitspreken tegen het nieuwe wetsvoorstel en met name de verplichte invoering van 5G.

Ik schrijf dit als stralingsslachtoffer. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn persoonlijk ervaring met u te delen, dit om u wakker te schudden. Het wetsvoorstel dat er nu ligt is mijns inziens totaal onverantwoord.

Al sinds de invoering van het 4G-netwerk heb ik namelijk te kampen met ernstige gezondheidsklachten. Ik ervaar: duizeligheid, desoriëntatie, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, druk op de borst, slaapproblemen, rusteloosheid. De klachten hebben iets weg van een burn-out, als ik langdurig blootgesteld word aan sterke elektromagnetische velden voelt het alsof ik onder grote fysieke druk sta, ik raak snel uitgeput, heb geen energie. Ik noem het ook wel 'elektro-stress'. Het bewijs dat ik mij ziek voel door straling is dat ik mij gezond en energiek voel op stralingsarme plekken.

Het duurde even voordat ik doorhad dat mijn klachten te maken hadden met de 4G-mast waar ik schuin onder woon. Nadat ik in het buitenland was geweest (waar ik mij uitstekend voelde) begon ik mij te realiseren dat mijn klachten iets te maken moesten hebben met mijn directe woonomgeving. Zo ging ik op onderzoek uit, totdat iemand mij wees op de enorme 4G-mast schuin boven mij.

Gezien de huidige situatie nu al zo ongezond is (ik ben niet de enige met gezondheidsklachten!) spreek ik mij bij deze uit tegen de voorgenomen plannen om de wetgeving aan te passen en gemeenten te verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Niet alleen in het belang van mijzelf, maar juist ook in het belang van de algehele volksgezondheid vraag ik u: doe dit niet! Denk alleen al aan uzelf, uw familieleden, eventuele kinderen en kleinkinderen. Met deze wet brengt uzelf en hen in gevaar. Ook al voelt u het wellicht (nu nog) niet, straling is voor niemand goed. Diverse wetenschappelijke studies hebben dit aangetoond.

…..Helaas, krijgen wij burgers slechts 2500 karakters om te reageren op dit wetsvoorstel. Dat is krap 350 woorden. Erg weinig!

Voor mijn volledige reactie, lees bijgevoegde brief!

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht