Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam 5G NEE W Hartog
Plaats Hoorn
Datum 8 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De vraag zou als volgt moeten luiden;

Heeft u er bezwaar tegen als er een 5G-netwerk bij u in de gemeente wordt uitgerold? Zo ja, waarom?

Ja. De straling van 5G is niet goed genoeg onafhankelijk onderzocht om te bepalen welke intensiteit schadelijk is voor het leven. Met name schade aan, baby’s, kinderen, zwangeren en dieren zal zorgen voor een onomkeerbare destructie van het vertrouwen in de overheid.

We moeten echt alles doen om te voorkomen dat dit netwerk wordt uitgerold!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht