Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S Chambille
Plaats Spaubeek
Datum 25 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben van mening dat het plaatsen van het 5G netwerk onverantwoord en schadelijk is voor alle leven op aarde. Er mag niet kost wat kost zoiets ingevoerd worden terwijl er al zoveel bewijzen zijn dat dit voor de meerderheid alleen maar gezondheidsproblemen en schending van de privacy oplevert en een kleine groep er financieel op vooruitgaat! Ik vind het onvoorstelbaar dat een overheid die toch de taak heeft om voor het welzijn van de bevolking te zorgen al deze bewijzen terzijde schuift en hiermee wil doorgaan!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht