Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Sanadoe v.o.f. (Mevrouw I. Zandstra van Popering)
Plaats Maarssen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is mooi zo´n vraag naar de aanbieders, maar met wat normale zaken zouden dienen te zijn, is geen of onvoldoende rekening gehouden, namelijk:
1. Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige waarschuwingen van experts op dit gebied. Zelf ben ik een nadrukkelijk slachtoffer van deze stralingsbelasting, waarvoor vluchten niet mogelijk is!
2. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van 5G..!
3. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid) is NIET toegepast!!
4. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen..
5. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!!
6. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het ‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’.
7. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s)
8. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken
9. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening c.q. inzicht is 5G een potentieel dodelijke energie en dus in feite een potentieel WAPEN...met als DEKMANTEL: snellere internetverbindingen.

Mijn conclusie is: GEEN 5G - dient helemaal te stoppen!