Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw T. Musch
Plaats Heemskerk
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

Deze voorbeeldbrief is opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting. stralingsarm.nederland@protonmail.com


HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING


Stadskantoor Gemeente …………….

T.a.v. gemeenteraadslid......................

Adres: .........................,

Plaats: Heemskerk


Datum:09-09-2019


Geachte Lezer, Het “digitale” asbest van Nu Onderstaande brief is geen vrolijk makende boodschap. Daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan. Het is desondanks noodzakelijk deze aan u te richten. Als volksvertegenwoordiger bent u beslissingsbevoegd en dus aansprakelijk volgens art. 6:162 BW voor uw eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G. Dit netwerk wordt door commerciële partijen en hun politieke marionetten gepresenteerd als een noodzakelijke opschaling van het huidige 4G netwerk.

In tegenstelling tot de blinde overtuiging bij marionetten als de Gezondheidsraad, het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom en andere orderopvolgers, dat er geen enkel bewijs is voor gezondheidsschade door mobiele telecommunicatie, bewijzen de talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport (https://bioinitiative.org/) en het International EMF Scientist Apeal (https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal) het tegendeel. Daarom is het hanteren van het voorzorgprincipe een vereiste. Als uw burger/kiezer is het mijn uitdrukkelijke wil volgens art. 3:33 BW dat u iedere vorm van goedkeuring aan de aanleg, cq. uitbreiding van het 5G netwerk weigert.

Met dit schrijven bent u wetende van de schade, die 5G mij toe gaat brengen. Art. 3 en 4 van het Neurenberg-tribunaal zijn glashelder; niet willen weten is strafbaar! En u bent bij deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor al mijn fysieke, psychische en financiële schade, voortvloeiend uit een door u geaccordeerde aanleg van het 5G netwerk.

Ik verzoek u mij binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk kenbaar te maken op onderstaand adres te laten berichten of u meewerkt aan plaatsing van apparatuur betreffende 5G.

Tekenend met vriendelijke groet,Handtekening: T. Musch


Naam: Tieneke Musch Adres: Euratomplein 431 PC/Woonplaats: 1966 SX Heemskerk
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht