Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.A. Meuwissen
Plaats Nijmegen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

Als er een wet wordt aangenomen die de overheid of andere belanghebbende de mogelijkheid geeft via bepaalde technieken het lichaam en het brein van de mens te beïnvloeden, dan staat de vrije wil van de mens op het spel. DE VRIJE WIL VAN DE MENS BEHOORT TOT HET HOOGSTE GOED EN DAAR MAG NIET AAN GETORND WORDEN! De vrije wil verheft de mens boven het beest.