Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S. van den Heuvel
Plaats Eindhoven
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In uw tekst lees ik de zin: “De Telecomcode voorziet in een hoog beschermingsniveau voor eindgebruikers.”
Er is helemaal geen hoog beschermingsniveau. De veiligheidsnormen zijn veel te hoog. Ze zijn dan ook niet vastgesteld op veiligheid maar op het feit of 5G nog kan werken. De normen worden bepaald in verkeerde eenheden, die het minder erg doen lijken. Er zijn wereldwijd vele bewijzen dat straling gevaarlijk is, er is geen enkel bewijs dat het veilig is. Zowel het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de ICNIRP vertellen onwaarheden, incomplete verhalen of houden bewust informatie achter tot na 9-9-2019.
Er is geen goede vertegenwoordiging van onze gezondheidsbelangen a.g.v. belangenverstrengeling binnen onze ministeries.
Er zijn nu al vele mensen met klachten a.g.v. straling. De komende paar jaar zal de straling ruim 1600x zo veel worden. Er is geen enkele bescherming geregeld voor stralingsgevoelige mensen.

Details zijn te lezen in het rapport op: http://www.creamees.nl/straling-5g/rapport

Uw tekst “Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.” Deze tekst geeft aan dat alle lokale bestuurders worden uitgeschakeld. Zoals uit het rapport blijkt, komt het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat helemaal niet op voor de volksgezondheid. Erger nog Economische Zaken en Klimaat is in deze de grootste vijand van volksgezondheid. Zolang het ministerie van Volksgezondheid ook niet opkomt voor onze gezondheidsbelangen, mag het niet zo zijn dat de lokale bestuurders buiten spel worden gezet.

Maar samengevat: straling is extreem gevaarlijk vooral 5G en de regering probeert alle tegenwerking uit te schakelen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht