Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Annie Balkema
Plaats Heibloem
Datum 15 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Laten we AUB eerst de gezondheidsgevolgen hiervan in acht nemen, er is overal ter wereld al duidelijk dat deze niet mis zijn voor zowel de natuur, vogels vallen dood neer, dat is ook in Nederland gebeurt, als voor de mens , vooral voor kleine kinderen is dit funest, nog erger dan WIFI. En er zijn alternatieven, bv. LIFI, waarvoor hetzelfde net als voor WIFI gebruikt kan worden, zonder meer bomenkap [wat voor 5G overal moet gebeuren].
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht