Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam B.M. de Groot
Plaats Leeuwarden
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
250 erkende specialistische wetenschappers stellen dat 5G op korte termijn schadelijk is voor de gezondheid en op lange termijn zelfs dodelijk kan zijn. #Stop5G. Er zijn geen biomedische onderzoeken die aantonen dat 5G veilig zou zijn. Er zijn wel 29.000 onderzoeken, vooral uit militaire hoek, die aantonen dat 5G onveilig is en ernstige gezondheidsklachten geeft.
Hanteer het voorzorgsprincipe. Bedenk dat u VERANTWOORDELIJK bent voor de gevolgen van uw keuze. Luister naar uw geweten en laat het spreken. Mensen, dieren en de aarde zijn belangrijk. Geld en macht secondair.
3G en 4G geven al zeer ernstige klachten voor wie daar gevoelig voor is. Deskundigen geven aan dat de situatie met 5G explosief zal verergeren. Verminder 3G en 4G. Stop 5G.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht