Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mevr. A.E.M. Engwerda
Plaats Landsmeer
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak mij grote zorgen over de steeds toenemende hoeveelheid straling waar ik en mijn leefomgeving onvrijwillig aan worden bloot gesteld. Eerst 3 en 4G en nu alweer 5G. Ik kan mij er niet tegen afschermen en er is geen witte ruimte in Nederland waar ik eventueel zou kunnen gaan wonen. Mijn eigen woonomgeving afschermen lukt al steeds slechter vanwege de toegenomen hoeveelheid UMTS masten.
Duizenden wetenschappers waarschuwen voor de [niet alleen maar thermische] gevolgen van ook lage hoeveelheden straling. Hoe serieus wordt de bezorgde burger genomen door commerciële partijen en belanghebbenden?
Ik pleit voor meer en langduriger onderzoek door onafhankelijke partijen. Betere voorlichting. EN een keuzemogelijkheid voor mensen die hooggevoelig zijn voor straling.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht