Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mw hettie IJff
Plaats Neer
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Bovenstaande is mij niet helemaal duidelijk, als wij moeten veranderen van apparatuur, dan wordt die apparatuur dan toch gratis geleverd?
Waarom zouden alle huishoudens weer op kosten gejaagd moeten worden omdat de overheid iets wil doordrukken wat als dodelijk wapen ontworpen is .
Hebben wij als consument ook het recht op deze nieuwe apparatuur niet in huis te halen en gewoon door gaan met 4 G
Ik wil toch eerst wel zien dat de regering haar verantwoording neemt tegenover haar burgers en niet blindelings de groot mogentheden naloopt en pleased ten koste van ons allen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht