Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam dhr jw van helteren
Plaats middelburg
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte Lezer, ik ben tegen invoer van 5G als telecom zendsysteem. het huidige 4G voldoet, en snel is snel genoeg.
Ik zeg stop omdat 5G schadelijk is voor de mens, en er geen wetenschappelijk meerjarig onderzoek bestaat dat het tegendeel bewijst.
Ik ben voor mobiele telefonie die mensen verbind, in de ruime zin van het woord, maar 5G is van een andere technologie die de mens
slaafs maak.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht