Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MeubelKunst (H Beumer)
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Verplichting van doorvoering van het 5G-netwerk moet op dit moment niet in de wet of regelgeving worden opgenomen. Onderzoeken van over de hele wereld door vooraanstaande wetenschappers heeft aangetoond dat straling door elektriciteit zoals die onder andere wordt gebruikt door telecombedrijven wel degelijk schadelijke invloed heeft op mensen en natuur. Het is niet verantwoord om de stralingscapaciteit of vermogen te verhogen of vergroten.

Bijlage