Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dubbele Boom (Therapeut P Welling)
Plaats Dieren
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In een onderzoek in India raken bijen door electromagnetischestraling de weg naar de korf kwijt en sterven de koninginnen en het volk uit.!!!!!!!
Waar zijn de onderzoeken die gezondheidseffecten over langere tijd hebben gemeten bij gebruik van G-netwerken. Als die er niet zijn is het een ware uitrol met serieuze effecten op gezondheid van de mens met de bijen, bestuiving onontbeerlijk, voorop als het om ziekte en uitsterving gaat. Stop deze economisch bepaalde manier van eenzijdig denken en handelen. Toon transparant de wereldwijde gezondheidseffecten aan van deze 5G plannen. En handel daarna niet nu!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht