Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam G. Groothuis
Plaats Rijssen
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G NEE !!!!
- 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G
- voor de invoering moeten 20.000 satellieten worden gelanceerd
- de Rijksoverheid wil de gemeenten voortaan gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Dit is een bijzonder ondemocratisch proces
- De meerderheid van de bevolking heeft ernstige twijfels over de gevolgen van de invoering van 3G
- Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling zoals van 2G, 3G en 4G, waaruit al duidelijk gezondheidsrisico’s zijn gebleken. Met name de onderzoeken die niet door de industrie zijn gefinancierd geven veruit in de meerderheid een negatief beeld van de gezondheidseffecten. Zie ook de bijlage.
- De stralingsnorm in Nederland is 10x hoger dan die van Brussel en is daarmee de ruimste norm ter wereld
- Verzekeraars willen de gezondheidsschade door straling niet vergoeden
- Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van 5G te stoppen - Genève, Brussel, Florence, 26 staten in Amerika en 4 kantons in Zwitserland hebben al nee gezegd tegen 5G
- Voor de uitrol van 5G zijn hoge bomen een obstakel en dienen gekapt te worden
- Met 5G verzamelen alle apparaten, inclusief bewakingscamera’s, continu en ‘real time’ basis informatie. Dit is een zeer groot privacy risico.
- De investeringen in 3G-apparatuur zijn bijzonder kostbaar en gaat ten koste van de economische vooruitgang. De hiervoor uitgetrokken geldmiddelen kunnen beter aan andere, beter renderende, zaken worden besteed
- De Rijksoverheid blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor alle nadelige gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking en de Nederlandse economie
- Bij een dergelijk groot experiment dient het voorzorgsprincipe te worden gehanteerd
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht