Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs R J H M Esser
Plaats Eindhoven
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zo een wet ondermijnt de democratie en buldoost door alle gevallen waar een uitzondering zou moeten worden gemaakt zoals locaties die tot mogelijke gezondheidsschade bijdragen. Deze schade zou wel eens serieus kunnen zijn en de verzekeringsmaatschappijen hebben al aangegeven zulk een schade niet te willen verzekeren. Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast en de belangen van de industrie moeten niet worden vooropgesteld, zeker niet wanneer de gevolgen zo desastreus kunnen zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht