Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam E de Jong
Plaats Ridderkerk
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil dat de regering mijn gezondheid en die van anderen serieus gaat nemen en geen 5G uitrolt voordat de effecten t/m 4 g zijn getest en veilig zijn bevonden. Elektromagnetische velden zijn ziekmakend en daardoor schadelijk voor de gezondheid, ook als de veldsterktes ver onder de limieten van de ICNIRP liggen. Het is de grondwettelijke taak van de overheid om de burger te beschermen. Dit is belangrijker dan het geld wat er met telecombedrijven gemoeid gaat. Ik stel de overheid en telecombedrijven verantwoordelijk voor de gevolgen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht