Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R. Kramer
Plaats Driebergen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Draadloze technologie schaadt onze gezondheid.
Zie de volgende links:
1. Het artikel ‘Elektromagnetische hypersensitiviteit: Feit of fictie?’ van de Canadese wetenschappers Stephen Genius en Christopher Lipp (Nederlandstalig): https://www.stopumts.nl/pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf
2. Een artikel met richtlijnen van een Slovaakse onderzoeksgroep Igor Belyaev e.a. voor preventie, diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziekten gerelateerd aan elektromagnetische velden (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses
3. Een artikel van Franse oncoloog professor Dominique Belpomme (Engelstalig): http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf
4. Een in het Nederlands vertaald artikel van de Engelse dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen, na Oxford en Cambridge de derde universiteit van het Verenigd Koninkrijk en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. Hij besteedde vele jaren aan het bestuderen van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden: https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
5. Een artikel van de Amerikaanse dr. Martin Pall, over de grote gevaren van WiFi (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/328436881_Response_to_Pall_Wi-Fi_is_an_important_threat_to_human_health
6. Een artikel dat begin dit jaar in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet verscheen, waarin de balans wordt opgemaakt over de impact van draadloze technologie, met een verwijzing naar een databank (ORSAA) met 2266 studies over de (schadelijke) effecten van EMV: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Ik verzoek u het wetsvoorstel als volgt aan te passen:
*De toegang verlening voor 5G e.d. in openbare ruimtes/publieke infrastructuur uit het wetsvoorstel te halen;
*De weigeringsgrond volksgezondheid te allen tijde van toepassing te verklaren, ook voor zogenaamde small cells.
Inclusief conforme aanpassing in de onderliggende/uitvoerende regelgeving.