Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr Jeroen Wiggers
Plaats ZAANDAM
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
"Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie".
Huh? Hoezo gaat het bij deze consultatie enkel om deze praktische vraag over een set-top box?
Belangrijker is hoe deze nieuwe wet de gezondheid van onze burgers beïnvloed! Voor onze gezondheid is een volledig sluitend en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk dat aantoont dat het gebruik van 5G absoluut géén negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid van ons, onze kinderen en kleinkinderen. Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat deze "nieuwe" techniek wel degelijk schadelijke gevolgen kan hebben en dat over lange termijngevolgen nog geen duidelijkheid is. Dit geldt ook voor alle andere draadloze "innovaties" zoals 3G, 4G en WiFi. Voordat hier ook maar iets over bekend is, is het van de zotte dat de overheid een uitrol van 5G zo snel wil doorzetten. Begrijp me niet verkeerd, het eindeloze gemak van draadloze communicatie en snel internet is fantastisch, maar niet als dit ten koste gaat van de algemene gezondheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht