Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Timetext (P. den Haring)
Plaats Den Haag
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik voer al 35 jaar een therapeutische praktijk in Den Haag en heb diverse cliënten met als klacht Elektrohypersensitiviteit behandeld. Hun lijdensweg is erger omdat de 'maatschappij' hun overgevoeligheid voor straling nauwelijks serieus neemt. En dan praten we nog slechts over 5G. Ik voorzie hogere ziektekosten en een verdere ontwrichting van de samenleving waar voor de winst van enkelen velen gaan bloeden. De technische uitrolling uitbesteden aan gemeenten is het zoveelste onzalige idee als we de incapabiliteit van de ambtenarij ten aanzien van gedecentraliseerde zorg in ogenschouw nemen. Nemen de aanbieders wel alle beschikbare wetenschappelijke literatuur in overweging en reageren ze zinnig op die feiten?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht