Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam JR Dool
Plaats Nieuw-Vennep
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij verklaar ik dat ik tegen de invoering van 5G ben wegens dat het gaat om technologie waarvan niet is aangetoond dat het veilig is voor de bevolking.

Er zijn geen onafhankelijke onderzoeken gedaan naar de veiligheid van 5G.
Alleen de telecom industrie heeft gezegd dat het allemaal veilig is en verwijzen dan terug naar een verouderd onderzoek uit begin jaren negentig toen draadloze telefonie nog nauwelijks bestond en er zeer weinig ervaring was met onderzoeken van gezondheidsaspecten hiervan.
De WHO heeft 5G ook als kankerverwekkend bestempeld.

We hebben het over zeer kort gepulste signalen. Biologische effecten hiervan zijn in het westen nooit wetenschappelijk onderzocht. De onderzoeken uit de jaren negentig maten alleen thermische opwarming. Dat is hetzelfde als dat de signalen over lange tijd uitgemiddeld worden. Dat resulteert altijd in een lager effect, misschien wel een factor 10 tot 100 lager. Een schot van een pistool vlak naast je oor is ook een gepulst effect en zeer schadelijk en kost je je trommelvliezen. Ga je dat effect over de tijd uitsmeren en dan pas meten dan valt het allemaal wel erg mee volgens het onderzoek.

Ik eis dat de regering een onafhankelijk onderzoek laat doen door meerdere wetenschappers die niet op enigerlei wijze verbonden zijn aan de telecomindustrie, en ook niet verbonden zijn aan universiteiten die op enigerlei wijze afhankelijk zijn van financiering door de telecomindustrie.
Want: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Sinds lange tijd is er al informatie bekend over blootstelling aan hoogfrequente straling en dat dit ziekten kan veroorzaken.
Het Microwave syndroom wordt dit genoemd.

Zie informatie van de Amerikaanse overheid op dit gebied: The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556835

Wegens dat er geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de gezondheidseffecten van 5G, en er toch besloten wordt om dit in het gehele land uit te rollen betekent dit dat zowel ikzelf als mijn familie wordt blootgesteld aan een medisch experiment zonder mijn toestemming wat een schending van de mensenrechten is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht