Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Petra Vriens
Plaats Diessen
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij maak ik bezwaar tegen de uitrol van 5G. Het verplicht opleggen aan gemeenten om 5G uit te rollen is zeer ondemocratisch. Gemeenten horen autonoom te zijn en hierin zelf te kunnen beslissen. Vooral omdat het voor gemeenten op deze manier onmogelijk wordt gemaakt om op te komen voor hun inwoners en te waken over hun welzijn en gezondheid.

Ook het uit de wet verwijderen van de ‘weigeringsgrond op basis van de volksgezondheid’ is een zeer kwalijke zaak. Geeft de overheid hiermee niet te kennen dat de uitrol van 5G problemen gaat geven op het gebied van de volksgezondheid? Door deze weigeringsgrond uit de wet te halen geeft de overheid vrijspel aan de Telecom industrie om door te gaan met de uitrol van 5G ook al gaat dit gezondheidsschade opleveren voor inwoners van Nederland.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht