Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.P. de Groot
Plaats De Bilt
Datum 30 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In een democratie verwacht men van een overheid dat zij eerst onafhankelijk laat onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor de volksgezondheid, alvorens er überhaupt gedacht wordt over uitroll.
Gelukkig wonen wij in een democratisch land en gaat onze regering ons onderbouwd aantonen dat er onafhankelijke onderzoeken naar effecten van 5g gaan komen, waarbij de slager niet zijn eigen vlees keurt.
Verder gaat onze regering natuurlijk niets doen wat tegen ons welzijn ingaat, laat staan tegen het welzijn van onze kinderen - en dus van hun eigen kinderen. Dus mocht blijken dat 5g schadelijk is, dan wordt het niet toegestaan.
Logisch toch?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht