Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Gemeente Oirschot, Team Mobiliteit, Beheer en Realisatie (P Schuurmans)
Plaats Oirschot
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zolang er geen duidelijke richtlijnen zijn over het multigebruik van lichtmasten als drager voor verlichting, 5G en overige "smart things" is het o.i. onrechtmatig dwang op te leggen om mee te werken het monteren van installaties die geen verlichting zijn.
Bij installatie van 5G op lichtmasten dient vooraf bekend zijn wat de technische mogelijkheden zijn om 5G van een stroomvoorziening te voorzien zonder in conflict te komen met de geldende richtlijnen en normen inzake elektriciteit in de lichtmast. Immers de ruimte in de lichtmast voor aansluitingen en beveiligingen zijn beperkt. Het opleggen van dwang om 5G op lichtmasten te plaatsen mag nooit in strijd zijn met de geldende normen inzake elektriciteit.
Tevens dient de eigenaar van de lichtmast de mogelijkheid hebben om alle kosten voor het plaatsen en onderhouden van de lichtmast als multidrager voor verlichting, 5G en overige "smart things" minimaal te delen met de aanbieders van verlichting, 5G en overige "smart things".
De eigenaar van de lichtmasten moet eisen kunnen stellen aan de vormgeving van de installaties van verlichting, 5G en overige "smart things" en kan dus dwingende eisen opstellen om verlichting, 5G en overige "smart things" te integreren in één object, bijvoorbeeld een armatuur.Ook ter zake van toekomstig beheer van deze lichtmasten , bijv. in het kader van calamiteiten ,moeten eisen gesteld kunnen worden.
bovenstaande geldt ook voor andere gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte waarop men 5G etc. wil aanbrengen.