Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Y.C.M. Gastelaars
Plaats Soest
Datum 18 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen deze uitrol 5G, zolang er nog onvoldoende bekend is over de gezondheidsrisico's voor mens, dier en natuur. Bovendien zet deze uitrol de gemeenteraad en alle inwoners buitenspel ... en dat vind ik absoluut ongehoord in onze democratie! Het kan kan niet zo zijn dat gemeenten (en andere overheidsinstanties) verplicht worden gesteld mee te werken aan de uitrol van 5G en dat alle verzoeken om 5G te plaatsen moeten worden geaccepteerd en dat ook bushokjes, lantaarnpalen, verkeerslichten, etc. beschikbaar gesteld moeten worden om 5G-antennes te (laten) plaatsen. Tot slot wil ik zelf kunnen kiezen of ik in een druk stralingsgebied woon/ga wonen of niet (zonder dat ik daarvoor verplicht de grens over moet vluchten!).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht