Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Els Tuinhof
Plaats St. Annaparochie
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vraag u, ik verzoek u met klem,
om (hoewel ik weet dat ik helaas een dag te laat ben) te kiezen voor de gezondheid en stabiliteit van al wat leeft.
Wij, onze lichaamsystemen, zijn niet opgewassen tegen de verstorende invloeden van 5G straling.
De invoer van 5G gaat onze samenleving ontwrichten, mens, dier en natuur ziek maken.
Misschien dat dat ooit in onze evolutie een feit zal zijn.
Maar nu is het nog veel te vroeg.

Help ons en help uzelf, besluit Wijs en natuurlijk.
U bent hierin verantwoordelijk voor ons en onze gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Els Tuinhof-Brandsma
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht