Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw. J. Rijsenbilt
Plaats Amersfoort
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen het uitrollen van het 5G netwerk in Nederland en de verplichting onze gemeente aan te sluiten op 5G.

Gemeenten moeten te allen tijde het recht behouden om zelfstandig en autonoom te beslissen waar en of er zendmasten geplaatst gaan worden en/of het 5G -netwerk überhaupt uitgerold gaat worden. Dit is men vanuit de zorg voor met name de kwetsbare groepen verplicht. Te denken valt hierbij aan kinderen en mensen die gezondheidsklachten ondervinden als gevolg van straling.
Dat dit laatste een reëel verschijnsel is, blijkt uit de vele onafhankelijke onderzoeken die al sinds vele jaren beschikbaar zijn.

In het vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verscheen in december 2018 een artikel waarin onafhankelijke wetenschappers stelden: “Een groeiende berg aan wetenschappelijke bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radio-frequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische- en gezondheidseffecten leidt” voor mensen, dieren en planten, kortom de leefbaarheid- en ons voortbestaan op onze prachtige planeet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht