Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam www.stopumts.nl (dr. L. Vriens)
Plaats Knegsel
Datum 10 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het zou nuttig zijn als de regering ook eens zou kijken naar wat er in andere landen op dit gebied gebeurt om tenminste nog enigszins rekening te houden met veelal ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie, zie:
https://www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf
Tevens zou het nuttig zijn de basis van de huidige (ICNIRP) blootstellingslimieten eens te bekijken. Die houden nl. alleen rekening met kort durende bestraling en daarbij of vlak daarna optredende effecten, zie:
http://www.stopumts.nl/pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf
Alle lange termijn effecten en alle niet-thermische biologische effecten worden ten onrechte niet meegenomen. Die effecten zijn meer dan 40 jaar geleden al bepalend geweest voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, zie:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir
Toepassing van dezelfde Nederlandse normen op roken, asbest, röntgenstraling, enz. zou tot de conclusie leiden dat deze geen van allen schadelijk voor de gezondheid zijn. In al deze gevallen zijn juist de lange termijn effecten bepalend.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht