Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam N Tolk
Plaats Herten
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak mij ernstige zorgen over de gezondheidsrisico's als gevolg van het 5G netwerk. Zonder enig onderzoek naar de effecten op de gezondheid van mens en dier worden we ongevraagd blootgesteld aan een sterk stralingsveld. Als overheid moet u kritisch zijn en de gezondheid en het welzijn van de burger voorop stellen. Het lijkt alsof wederom de economische belangen groter zijn en alle argumenten om het 5G netwerk niet aan te leggen absoluut niet serieus worden genomen. De mensen worden onvoldoende voorgelicht en de informatie die voorhanden is legt de nadruk op 'beter en sneller'. Marketingtrucs doen het altijd goed bij de burger die 'niet beter weet', ik eis dat deze massa hypnose stopt. In het belang van elk levend wezen op deze planeet.