Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam JT Hartman
Plaats Weiteveen
Datum 23 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben TEGEN 5G.
Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Volgens het voorzorgsbeginsel dient het bewezen onschadelijk te zijn voordat het geïmplementeerd mag worden.
Er is al wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar straling van bv 4G, waaruit duidelijk gezondheidsrisico's zijn gebleken. Voldoende aanleiding om met het 5G netwerk voorzichtig te zijn teneinde welzijn en gezondheid van de bevolking te beschermen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht