Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam —- (M.a.m. Jaspar)
Plaats Groningen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben er tegen dat in Nederland 5G zonder degelijk onderzoek wordt doorgevoerd, terwijl er ook in andere landen grote vraagtekens worden gezet bij het invoeren van 5G i.v.m. de volksgezondheid ... waarom pad het tij keren wanneer er al veel kwaad is geschied, en achteraf zeggen “sorry, we wisten het niet” Ja, je jan het beter niet weten en doorvoeren dan het wel weten en moeten stoppen. Ik krijg sterk de indruk dat de overheid niet goed voor haar burgers zorgt. Een gedegen en onafhankelijk onderzoek is de rechte weg! Geen gekonkel en gedraai ... het lijkt wel “Politiek”

Ja
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht